Adventi alumni ábécé

Aki az alábbi kérdéssor helyes megoldásainak betűjeleit elküldi az alumni@drhe.hu  e-mail címre, nyereménysorsoláson vesz részt.

Fődíj: egyetemi ajándékcsomag.

Beküldési határidő: 2020. december 18. 20.00.

A helyes megfejtők névsorát következő hírlevelünkben közöljük.

 1. Mikor kezdődik az egyházi év? a. advent első vasárnapján   b. január elsején     c. március 21-én
 2. Melyik a harmadik tagja egyetemünk mottójának? „Közösség, hit,… a. kultúra        b. tudás       c. fejlődés
 3. Melyik évben tért vissza a tanítóképzés a Kollégium keretei közé? a. 1993         b. 2008           c. 2011
 4. Ebben az évben vette fel Kölcsey Ferenc nevét a debreceni tanítóképző: a. 1993           b. 1990               c. 2005
 5. A hitéleti és tanító szakos hallgatók pályamotivációs felmérésének elemzése során kiderült, hogy a szakválasztásnak hasonló indítékai vannak. Melyik nem tartozik ezek közé? a. elhivatottság           b. személyes érdeklődés       c. tanárok ösztönzése
 6. Eddig ennyi Alumni Hírlevél jelent meg egyetemünkön: a. 12                    b. 8                  c. 6
 7. Melyik az a felsorolt képzések közül, amelyik nem folyik egyetemünkön ebben a tanévben? a. ifjúságsegítő           b. kántor             c. hittanár-nevelő –magyar szak
 8. Összesen hány tanszék működik a DRHE keretein belül? a. 17            b. 23             c. 9
 9. Hányan tanultak a Kollégiumban az alábbi hat költő közül: Szabó Lőrinc, Kölcsey Ferenc, Csokonai Vitéz Mihály, Ady Endre, Arany János, Fazekas Mihály? a. egyikük sem tanult itt            b. mindannyian itt tanultak          c. ketten
 10.  Hol jártunk a legutóbbi alumni kirándulás alkalmával? a. Bécsben           b. Pozsonyban          c. Prágában
 11.  Hová terveztük a világjárvány miatt meghiúsult 2020 tavaszi kirándulásunkat? a. Bácskába         b.  Burgenlandba              c. Csallóközbe
 12.  Hány tagja van a DRHE alumni közösségének? a. kevesebb, mint 50                  b. 200 körül                   c. 1000 felett
 13.  Októberi hírlevelünkben olvasható Dr. Ötvös László visszaemlékezése diákéveire. Hány évvel ezelőtt vette át lelkészi oklevelét? a. 50                            b. 60                                c. 65

+1.  Idén a járványhelyzet miatt elmaradt a jubileumi diplomaosztó ünnepség. Hogyan vehették át színes diplomájukat öregdiákjaink? a. sehogy             b. levélben kapták meg            c. bejöttek érte az egyetemre

A helyes megoldásokat az alumni@drhe.hu  e-mail címre várjuk.

Hodossi Sándor

Morvai Laura

Hozzászólások letiltva.

Create a website or blog at WordPress.com , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑

%d blogger ezt szereti: