Adventi alumni ábécé – eredményhirdetés

Adventi alumni játékunkra 11 helyes megfejtés érkezett. a győztesek névsora:

Balázs Anita, Bertha Zoltán, Bokor Judit, Csupor Gréta, Fülöp Júlia, Dr. Goda Éva, Kathyné Mogyorósi Anita, Lencsés Noémi, Dr. Suppné dr. Tarnay Györgyi, Szilágyi Sándor, Türke Beáta.

Közülük sorsoltuk ki a nyertest, aki Kathyné Mogyoróssy Anita lett. Nyereményét januárban veheti át.

Köszönjük a visszajelzéseket, jókívánságokat, jó volt üzenetet váltani volt hallgatóinkkal. 2021 első hónapjaiban újra jelentkezünk hasonló játék lehetőségét kínálva fel.

Áldott Karácsonyt és vírusmentes boldog új évet kívánunk közösségünk tagjainak:

Hodossi Sándor, Morvai Laura

Adventi alumni ábécé

Aki az alábbi kérdéssor helyes megoldásainak betűjeleit elküldi az alumni@drhe.hu  e-mail címre, nyereménysorsoláson vesz részt.

Fődíj: egyetemi ajándékcsomag.

Beküldési határidő: 2020. december 18. 20.00.

A helyes megfejtők névsorát következő hírlevelünkben közöljük.

 1. Mikor kezdődik az egyházi év? a. advent első vasárnapján   b. január elsején     c. március 21-én
 2. Melyik a harmadik tagja egyetemünk mottójának? „Közösség, hit,… a. kultúra        b. tudás       c. fejlődés
 3. Melyik évben tért vissza a tanítóképzés a Kollégium keretei közé? a. 1993         b. 2008           c. 2011
 4. Ebben az évben vette fel Kölcsey Ferenc nevét a debreceni tanítóképző: a. 1993           b. 1990               c. 2005
 5. A hitéleti és tanító szakos hallgatók pályamotivációs felmérésének elemzése során kiderült, hogy a szakválasztásnak hasonló indítékai vannak. Melyik nem tartozik ezek közé? a. elhivatottság           b. személyes érdeklődés       c. tanárok ösztönzése
 6. Eddig ennyi Alumni Hírlevél jelent meg egyetemünkön: a. 12                    b. 8                  c. 6
 7. Melyik az a felsorolt képzések közül, amelyik nem folyik egyetemünkön ebben a tanévben? a. ifjúságsegítő           b. kántor             c. hittanár-nevelő –magyar szak
 8. Összesen hány tanszék működik a DRHE keretein belül? a. 17            b. 23             c. 9
 9. Hányan tanultak a Kollégiumban az alábbi hat költő közül: Szabó Lőrinc, Kölcsey Ferenc, Csokonai Vitéz Mihály, Ady Endre, Arany János, Fazekas Mihály? a. egyikük sem tanult itt            b. mindannyian itt tanultak          c. ketten
 10.  Hol jártunk a legutóbbi alumni kirándulás alkalmával? a. Bécsben           b. Pozsonyban          c. Prágában
 11.  Hová terveztük a világjárvány miatt meghiúsult 2020 tavaszi kirándulásunkat? a. Bácskába         b.  Burgenlandba              c. Csallóközbe
 12.  Hány tagja van a DRHE alumni közösségének? a. kevesebb, mint 50                  b. 200 körül                   c. 1000 felett
 13.  Októberi hírlevelünkben olvasható Dr. Ötvös László visszaemlékezése diákéveire. Hány évvel ezelőtt vette át lelkészi oklevelét? a. 50                            b. 60                                c. 65

+1.  Idén a járványhelyzet miatt elmaradt a jubileumi diplomaosztó ünnepség. Hogyan vehették át színes diplomájukat öregdiákjaink? a. sehogy             b. levélben kapták meg            c. bejöttek érte az egyetemre

A helyes megoldásokat az alumni@drhe.hu  e-mail címre várjuk.

Hodossi Sándor

Morvai Laura

Adventi köszöntés

Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét telve kegyelemmel és igazsággal.” (János 1,14)

„Felejtsük el az idei karácsonyt” – szólította fel az ország lakosságát egy közismert orvos-celeb advent kezdete előtt néhány nappal. Feltehetően az ilyenkor mindenkit megfertőző bevásárlási láz, az ajándékok utáni őrült hajsza járványügyi veszélyei miatt fogalmazott ilyen nyersen. Vagyis valójában nem a karácsony, hanem a járvány terjedését elősegítő csoportosulások ellen emelt szót. Ez így akár rendben is lenne, de amellett mégsem mehetünk el szó nélkül, hogy mégsem ezt mondta. Nem a boltokat sorra járó tömegekről, a zsúfolt bevásárló központokról, hanem a karácsonyról beszélt. Szerencsétlen fordulat, rosszul sikerült, hatásvadász mondat? Vagy azoknak a tömegeknek a hangja, akik szerint a karácsony csupán az ajándékozás, a családi együttlét ünnepe, ennyi és semmi más?

Felejtsük el a karácsonyt? Nem tehetjük, mert ezzel saját identitásunkat adnánk fel. Nem tehetjük, mert bennünket, Krisztus tanítványait a karácsonyi örömüzenet tesz minket azzá, akik vagyunk. Nem a gazdagon terített ünnepi asztal, nem a fa alatt csillogó sok-sok ajándék, hanem az Ige testet öltésének csodája. Abból élünk, az ad erőt a mindennapokhoz, hogy Isten emberré lett értünk. Erről nem feledkezhetünk meg soha. Idén pedig, egy világjárvány kellős közepén különösen nem felejthetjük el a karácsonyt. Mert mi maradna akkor számunkra a világból? Éppen az, ami ellen a főorvos felemelte szavát: a plázákban tolongó tömeg, a karácsonyi fogások sokasága. Jobb esetben a családi közösség öröme, ami valóban fontos, de meglehetősen szűkös horizont.

Valóban elfelejthetjük idén a járványügyi védekezés jegyében a nagy ajándékozást, a távolabbi rokonok végiglátogatását, a megszokott ünnepi rutinokat. Ezekről lemondhatunk. Talán templomba sem mehetünk már idén. De ez a formabontó idei ünnep egyben lehetőséget is ad arra, hogy újra tisztázzuk magunkban, mi tartozik meghatározó módon lényegéhez, és mi az, ami a csupán járulékos elem.

Az értünk emberré lett Istennel való közösségben megélt Áldott adventi készülődést és tartalmas ünnepet kívánunk mindenkinek! Mert “Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét telve kegyelemmel és igazsággal.” (János 1,14)

Hodossi Sándor, Morvai Laura

Create a website or blog at WordPress.com , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑